Уже научне области
 • Биологија ћелија и ткива
 • Алгологија и микологија
 • Морфологија, фитохемија и систематика биљака
 • Зоологија
 • Микробиологија
 • Биохемија
 • Генетика и еволуција
 • Физиологија биљака
 • Физиологија животиња, човека и молекуларна биологија
 • Екологија, биогеографија и заштита животне средине
 • Методика наставе биологије
Научно-истраживачке лабораторије

Лабораторије у оквиру организационих целина

 • Лабораторија за хидроекологију и заштиту вода
 • Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију

Наставне и научно-истраживачке лабораторије

 • Лабораторија за биохемију
 • Лабораторија за екологију животиња
 • Лабораторија за физиологију и екологију биљака

Научно-истраживачке лабораторије

 • Лабораторија за ботанику
 • Лабораторија за зоологију
 • Лабораторија за генетику
 • Лабораторија за микробологију и микологију
 • Лабораторија за експерименталну физиологију, молекуларну биологију и екотоксикологију
 • Лабораторија за генетику и молекуларну физиологију
Пројекти
Научна сарадња
Публикације