Управник Института за биологију и екологију
Управници Института у ранијем периоду

Проф. др Снежана Симић
2016.
2013-2016.

Проф. др Аца Марковић
2011-2013.
1987-1989.

Доц. др Снежана Марковић
2008-2011.

Доц. др Снежана Станић
2007-2008.

Доц. др Александар Остојић
2002-2005.
2005-2007.

Доц. др Владица Симић
2001-2002.

Доц. др Миленко Стефановић
2000-2001.

Проф. др Бранислав Ранковић
1999-2000.
1989-1991.

Доц. др Марина Топузовић
1997-1999.

Проф. др Витко Шорић
1991-1997.
1985-1987.

Проф. др Мирослав Ристановић
1979-1985.

Проф. др Владимир Вељовић
1973-1979.