Студије у Институту за биологију и екологију
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ)
БИОЛОГИЈА
Дипломирани биолог
ЕКОЛОГИЈА
Дипломирани еколог
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1 година (2 семестра, 60 ЕСПБ)
БИОЛОГИЈА
Мастер биолог

изборни модули:

  • ОПШТА БИОЛОГИЈА
  • ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ
БИОЛОГИЈА - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
Мастер биолог

изборне области:

  • ГЕНЕТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И БИОТЕХНОЛОГИЈА
  • ХУМАНА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
ЕКОЛОГИЈА
Мастер еколог

изборни модули:

  • ОПШТА ЕКОЛОГИЈА
  • ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
3 године (6 семестара, 180 ЕСПБ)
БИОЛОГИЈА
Доктор наука - биолошке науке
Студијски програми у реализацији (2017-2024)
Архива студијских програма