Вести Института за биологију и екологију

Обавештење о почетку наставе

Почетак наставе на ОАС Биологија и ОАС Екологија је 21. 02. 2022. год. према Распореду објављеном на сајту Института.

Предавања и вежбе ће се реализовати уживо.


Настава на МАС Биологија и МАС Екологија ће почети 28. 02. 2022. год. према распореду који ће бити накнадно истакнут.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II, III и IV ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ

ИЗЈАШЊАВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАНО 4. октобра 2021. год. У САЛИ A-I-1 ИНСТИТУТА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

Биологија Екологија
II година – 12.00 h II година – 12.30 h
III година – 13.00 h III година – 13.30 h
IV година – 14.00 h IV година – 14.30 h

ПРИСУСТВО ЈЕ ОБАВЕЗНО!!!


Мартовски и мајски испитни рок

Наставно-научно веће Факултета је на последњој седници, која је одржана 10. марта, донело следеће одлуке које се односе на додатне испитне рокове:

Поводом дописа Студентског Парламента, одобрен је ванредни мартовски рок. У овом року студенти би могли да пријаве само један испит и то само предмете из зимског семестра. Испит ће бити одржан у суботу, 27. марта. Пријављивање испита је 24. и 25. марта.

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 612-00-00289/2021-06 од 23. 2. 2021. године, којим се препоручује омогућавање додатног испитног рока у школској 2020/21. години, Наставно-научно веће је одобрило организовање мајског испитног рока. Сваки од института ће одредити период у трајању од две недеље у мају месецу за реализацију испита у складу са могућностима. Пријављивање испита ће бити у периоду од 26. до 28. априла. У овом испитном року студенти би могли да полажу испите само из зимског семестра. Нема ограничења у броју испита које студенти могу да пријаве, што је у складу са дописом Министарства


ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ У ТЕКУЋЕМ СЕМЕСТРУ

На основу одлуке 35/1 од 08.02.2021. године, настава у летњем семестру на свим годинама свих студијских програма одвијаће се по комбинованом моделу - предавања и теоријске вежбе online, а лабораторијске вежбе уживо према истакнутом распореду.